10/4/07

I perquè ens presentem amb l’Entesa?

Perquè ens permet mantenir l’autonomia i la independència envers els partits polítics i el recolzament necessari per fer realitat una política municipal des d’aquí.

Perquè aplega l’esquerra solidària, la que vetlla per la justícia, la pau i la cohesió social, els drets nacionals i també la preservació del medi ambient.

Perquè coincideix amb la nostra voluntat de treballar pel nostre poble sense cap altre aspiració personal que la voluntat de deixar un món millor per als nostres fills.

Perquè ens facilita les eines per fer una gestió política transparent i amb el màxim de participació dels pobles en els diferents afers i projecte.