19/4/07

Per un futur millor, cal entrega i visió.

L'ajuntament te un papel fundamental educatiu. La educació es la base del desenvolupament personal, col.lectiu i per tan municipal també. La casa de la vila te la obligació en formar ciutadans preparats per afrontar els reptes del futur. Hi-ha molts ambits que l´actuació del consistori ha de millorar, ja que la casa de la vila ha de ser un element actiu, i no pas conformista a l´hora de dissenyar el futur. Des de molts anys tenim la sensació que l´ajuntament nomes evita la responsabilitat de projectar el futur, delega les seves responsabilitats i ignora els reptes.

Educació escolar. Volem aportar tot el possible perque el CEIP Sant Salvador sigui una escola atractiva, moderna e integrada al poble. Promourem un intercanvi continu amb els professionals del centre i els pares i mares per assolir objectius en curt, mitjá i llarg termini. En un poble com el nostre, on la oferta cultural, educativa i ludica es minsa, hem de implicar-nos per trobar solucions efectives. La nostra intenció es aprofundir en la educació mediambiental, promovent iniciatives concretes i la implicació del poble. Un tema molt important es l´adequació del horari escolar a les necessitats laborals de la gent. Hem de treballar per la millora continua de les instal.lacions escolars, modernitzant els equipaments i racionalitzant l´us de les mateixes.

Escola d´adults. Qui sap que el nostre municipi té una de les fagedes mes importantes de Catalunya, o una quantitat envejable de fonts naturals? La promoció del coneixement del medi que compartim, es la base per la seva conservació, millora i promoció. Volem editar material informatiu al abast de tothom sobre la riquesa paisatgistica, la diversitat natural i el patrimoni arquitectonic popular. Coneixer millor significa estimar mes l´entorn.

En aquest sentit, la promoció del associacionisme i d´una vida social agradable ha de ser un eix important de la politica municipal. Tots els habitants del poble som un col.lectiu que comparteix moltissimes coses, sigui problemes o ventatges. El ajuntament ha de treballar per fomentar aquesta sencasió de pertanyer tothom a un grup, sense favoritismes ni exclosions.

Respecte l´educació laboral i les iniciatives de formació, estem davant un panorama que es reprodueix en molts ambits. El malgastament de fons, el desaprofitar de oportunitats i la manca de previsió. El funcionament del CFI ha de ser reconduït per capgirar la seva tendencia a la baixa. S´han de incentivar cursos de formació realment utils, i s´ha de intervenir perque sigui una escola de qualitat.

Tant el museu com la ruta minera, han de ser mes integrats al municipi. El museu de les mines ha de estar mes lligat a tots els nuclis urbans.A part de ser el principal atractiu de Sant Corneli, a tot el municipi resten molts equipaments que encara queden inutilitzats, sense aprofitar-ne el atractiu. Els planos, amb els seus ponts i els teleferics antics, la via vella, els accessos a les estacions de tren, formen part d´un conjunt lligat amb el museu que pot aportar molt mes vida turistica de qualitat. La historia dels moviments socials, l´estudi del papel de la immigració, el desenvolupament dels drets laborals, la introducció de les noves tecnologies, son eixos que poden donar una projecció molt interessant als equipaments turistics locals, fugint del folclorisme i el turisme invasor.

Escola mediambiental. La sostenibilitat es un terme encara no aplicat al projecte de futur del nostre poble. Volem treballar per la concienciació de la població en termes de reciclatje, estalvi energetic i reutilització de recursos. Volem treballar en conjunt amb els departaments de medi ambient i de industria per organitzar cicles de seminaris sobre el futur energetic. Entre tots hem d´aprendre a valorar objectivament el preu mediambiental de la termica, buscar-ne alternatives, i projectar solucions sostenibles i capdavanteres. No ens podem permetre el luxe de ser conformistes, hem de convidar a especialistes estudiar el tema a fons i fer propostes innovadores pero realistes alhora.