9/5/07

No tindràs un pis en la teva vida? Vetllem perqué no sigui així!


Des d’el govern d’Entesa es fa grans esforços per poder contrarestar els efectes de l’encariment de l’habitatge i l’especulació.

I nosaltres no volem ser menys!

Aprofitant la aprovació de la nova llei del dret a habitatge a Catalunya, volem posar la nostra empenta en l’aplicació de la mateixa.

Proposem des de Entesa per Cercs:

Desenvolupar un pla innovador en base a les directrius del pla “sostre cívic”.

El “sostre cívic” és una iniciativa que proposa l’habitatge a mig camí entre la propietat i el lloguer, amb uns lloguers mensuals baixos, que serveixin per cobrir les despeses de manteniment que comporta un bé immoble.

Això inclou que els contractes de lloguer es donen a herència i que la propietat de la finca sempre serà la cooperativa creada per aquest fi.

També vetllem perquè s’elabori un pla de punts per adjudicar els pisos d’una forma més justa i transparent possible.